video1.ccs.vn#vcs
Đây là trang web của máy chủ hội nghị truyền hìn TrueConf. Bạn sẽ cần có ứng dụng khách hàng để thực hiện cuộc gọi video.
 1. Xin vui lòng tải về và cài đặt ứng dụng TrueConf Client cho Windows. Sau khi cài đặt ứng dụng sẽ tự động kết nối đến máy chủ này.
 2. Cho phép sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Lưu ý: Kết nối hiện tại TrueConf Client hoặc trong trường hợp nếu máy chủ không kết nối sẽ tự động thực hiện theo các bước sau:

 1. Khởi động ứng dụng
 2. Chọn thiết lập, mạng... trong menu ứng dụng
 3. Loại bỏ máy chủ kết nối mặc định, bấm chuyên sâunút
 4. Nhập một trong các giá trị trong thiết lập mạng:
  • video1.ccs.vn:4307
 5. Nhấn OK
 6. Chọn đăng nhậptrình đơn
 7. Nhập tài khoản đăng nhập, mật khẩu của bạn và nhấn OK

Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn nếu bạn không thể kết nối với máy chủ sau khi làm theo các bước sau.

 1. Xin vui lòng tải về và cài đặt ứng dụng TrueConf cho Mac OS X. Sau khi cài đặt kết nối ứng dụng tới máy chủ này.
 2. Cho phép sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Lưu ý: Làm thế nào để kết nối TrueConf ứng dụng cho máy chủ này:

 1. Khởi động ứng dụng
 2. Chọn trong trình đơn TrueConf Client >sở thích
 3. Đi đến Mạng
 4. Chọn Kết nối đến máy chủ của bạn
 5. Nhập một trong các giá trị trong trường đầu vào:
  • video1.ccs.vn:4307
 6. Nhấn Connectnút

Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn nếu bạn không thể kết nối với máy chủ sau khi làm theo các bước sau.

 1. Xin vui lòng tải về và cài đặt ứng dụng TrueConf cho Linux. Sau khi cài đặt kết nối ứng dụng tới máy chủ này.
 2. Cho phép sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Lưu ý: Làm thế nào để kết nối TrueConf ứng dụng cho máy chủ này:

 1. Khởi động ứng dụng
 2. Chọn trong trình đơn TrueConf Client >sở thích
 3. Đi đến Mạng
 4. Chọn Kết nối đến máy chủ của bạn
 5. Nhập một trong các giá trị trong trường đầu vào:
  • video1.ccs.vn:4307
 6. Nhấn Connectnút

Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn nếu bạn không thể kết nối với máy chủ sau khi làm theo các bước sau.

 1. Cài đặt TrueConf ứng dụng cho Android từ Google Play. Sau khi cài đặt kết nối ứng dụng tới máy chủ này.
 2. Cho phép sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Lưu ý: Làm thế nào để kết nối TrueConf ứng dụng cho máy chủ này:

 1. Khởi động ứng dụng
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào máy chủ khác, xin vui lòng đăng xuất
 2. Bấm Thay đổi máy chủnút
 3. Chọn Sử dụng máy chủ khác
 4. Nhập một trong các giá trị trong trường đầu vào:
  • video1.ccs.vn:4307
 5. Nhấn Connectnút
 6. Nhập tài khoản đăng nhập, mật khẩu của bạn và nhấn đăng nhậpnút

Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn nếu bạn không thể kết nối với máy chủ sau khi làm theo các bước sau.

 1. Cài đặt TrueConf ứng dụng cho iOS từ AppStore. Sau khi cài đặt kết nối ứng dụng tới máy chủ này.
 2. Cho phép sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Lưu ý: Làm thế nào để kết nối TrueConf ứng dụng cho máy chủ này:

 1. Khởi động ứng dụng
 2. Nhấn Cài đặtnút
 3. Chọn Sử dụng máy chủ khác
 4. Nhập một trong các giá trị trong trường đầu vào:
  • video1.ccs.vn:4307
 5. Nhấn Connectnút
 6. Nhấn đăng nhập bằng... và nhập tài khoản đăng nhập và mật khẩu của bạn

Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn nếu bạn không thể kết nối với máy chủ sau khi làm theo các bước sau.